Muhammed Doğan (Molla Muhammed el-Kersî) 

Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin, yüz yılı aşkın bir zaman önce “Münâzarât” isimli eserinde, önemle işaret ettiği zekât konusu, bütün yönleriyle ele alınarak işlendi. Dört mezhebdeki zekât hükümlerini bir araya toplayan Kitâbü’z-Zekât’ta, şer’î delillere dayanılarak kimlerin zekâtla mükellef olduğu ve kimlere verilebileceği anlatılıyor.

 

Dünyâ devletlerini idâre eden ve 300 kişiden müteşekkil olan gizli bir zındıka komitesinin, bütün dünyânın servetine el koyduğu vurgulanıyor. Müslümânların zekâtlarını da hîle ve hud‘a ile asıl masraf ve mecrâsından saptırıp kendi hedeflerine hizmet edecek yerlere sarf ettiği belirtilen eserde, zekât verilecek sekiz sınıf tanıtılıyor.

716 sayfa, şamua kâğıt, 17 x 24 cm ebadında, lüks bez cilt. (Semendel Yayınları)

İstatistikler

MOD_STATS_USERS
2
MOD_STATS_ARTICLES
43
MOD_STATS_ARTICLES_VIEW_HITS
56692

Kimler Çevrimiçi

MOD_WHOSONLINE_WE_HAVE